Průběžné automatizační pece

Automatizace

Pro často velmi složité tepelné procesy jsou přesné teplotní procesy zásadní. Řídicí algoritmy JUMO-PID se ukázaly jako vynikající řešení pro průběžné průmyslové pece, které lze automatizovat ve spojení s pohybem dopravníku.

Naše komponenty pro automatizaci

Automatizujte své tepelné procesy

JUMO mTRON T

Vícekanálový řídicí modul je centrální jednotkou pro regulaci teploty. Zde se naměřené hodnoty shromažďují, zaznamenávají a mohou být dále zpracovávány přes analogové a digitální rozhraní. JUMO mTRON T přesně řídí teplotu v peci pomocí kaskádových PID regulačních kanálů. JUMO Multifunkční Panel 840 slouží jako indikátor i jako obrazovkový zapisovač, který splňuje požadavky na technologii měření stanovené v normách AMS2750 a CQI-9 týkající se záznamu dat odolných proti neoprávněné manipulaci.

Váš kontakt


Segment trhu termotechnológia

Christoph Bollgen +49 661 6003 9377 +49 661 6003 9377