Měření průtoku

Měření průtoku

Kromě vodivosti je důležitý i objemový průtok jednotlivých médií. Prostřednictvím tohoto průtoku a kvality vody ve zpětném toku lze optimalizovat a řídit dobu procesu CIP.

Doporučené řešení pro měření průtoku

Hladký proces díky dávkování

Naše řešení pro měření a regulaci průtoku

Převodník průtoku JUMO flowTRANS MAG H01 měří a dávkuje průtok CIP média během čištění. To znamená, že máte možnost proces čištění přesně kontrolovat a zdokonalovat.

Vaše kontaktní osoba


Segment trhu potravinářského a nápojového průmyslu

Martin Eppinger +49 661 6003 2464 +49 661 6003 2464