Sledování teploty

Měření teploty

Procesy, které probíhají při varu mladiny, jsou klíčové pro následnou kvalitu piva. Proto je zde důležité přesné dodržování teplotně-časového programu. To znamená, že je nezbytná spolehlivá technologie měření a regulace, zejména pro dokonalou koordinaci teploty a tlaku ve vzájemném vztahu.

Doporučené řešení pro monitorování teploty

Správná teplota pro dobré pivo

Správná rovnováha mezi energií a chutí

U vaření piva neplatí „čím více, tím lépe“. Teplota, která je dokonale monitorována a přesně řízena, poskytuje základ pro skvělou chuť. JUMO IMAGO 500 je pro tento úkol tím správným produktem. Spolu s hygienickým odporovým teploměrem kontroluje teplotu a v případě potřeby i tlak. Nabízí se i další užitečné funkce, jako je záznam naměřených hodnot.

Vaše kontaktní osoba


Segment trhu potravinářského a nápojového průmyslu

Martin Eppinger +49 661 6003 2464 +49 661 6003 2464