Sledování hodnoty pH

Sledování hodnoty pH

Hodnota pH rmutu je jedním z nejdůležitějších parametrů dobrého piva, protože většina procesů při výrobě piva je řízena pomocí enzymů. Je proto mimořádně výhodné toto změřit a nastavit v rané fázi. To znamená, že může být zajištěna optimální funkce enzymů, protože mohou poskytnout svou maximální účinnost pouze za předpokladu dokonalých podmínek prostředí.

Procesní data
Hodnota pH 5.4 až 5.8

Doporučené řešení pro sledování hodnoty pH

Nejlepší podmínky pro enzymy

Řešení pro sledování hodnoty pH

Díky pH elektrodám a vícekanálovému měřícímu zařízení JUMO AQUIS touch P máte hodnotu pH ve varném procesu pod kontrolou od samého počátku a můžete poskytnout ty nejlepší podmínky pro enzymy, které jsou pro výrobu piva nezbytné. Hodnoty mohou být také dokumentovány způsobem, který je odolný proti neoprávněné manipulaci. Velmi jednoduchá je také výměna pH elektrod pomocí pneumatického výsuvného šroubení.

Vaše kontaktní osoba


Segment trhu potravinářského a nápojového průmyslu

Martin Eppinger +49 661 6003 2464 +49 661 6003 2464