Monitorování teploty a tlaku v chladicích zónách

Sledování teploty a tlaku

Ve válcových kónických tancích existuje několik chladicích zón, které zajišťují cirkulaci piva během skladování pomocí různých teplot. K tomuto účelu je nutné znát a řídit přesnou teplotu jednotlivých chladicích zón. Pro kontrolu těsnosti je nutné měřit tlak v potrubích chladicího okruhu.

Doporučené řešení pro měření teploty a tlaku v chladicí nádrži

Optimální podmínky v chladicí zóně

Naše řešení pro monitorování teploty a tlaku

Teplota musí být v chladicích zónách fermentačního a skladovacího tanku přesná, proto je měřena a řízena pomocí odporového teploměru JUMO dTRANS T1000 ve spojení s regulátorem JUMO diraTRON. Kromě toho snímač tlaku JUMO dTRANS p30 monitoruje tlak v potrubí pro zajištění těsnosti.

Vaše kontaktní osoba


Segment trhu potravinářského a nápojového průmyslu

Martin Eppinger +49 661 6003 2464 +49 661 6003 2464