Snadné monitorování

Příběh úspěchu: sledování studny

Automatizace v papírně

Výroba papíru vyžaduje značné množství vody. Jak tato voda odebraná ze studní a řek ovlivňuje vodní bilanci v regionu. To je důvod, proč toto množství odebrané vody, tak hladiny vody ve studních musí být přesně sledováno. Papírna ve Fuldě společně s týmem JUMO Engineering navrhla automatizované řešení pro monitorování vrtů podzemní vody.

Úkol

Papírna ve Fuldě je středně velký rodinný podnik, který zpracovává výhradně sběrový papír. Má dva závody, které ročně zpracují přes jeden milion tun surového papíru na vlnitou lepenku. Během procesu výroby papíru se k rozpuštění a čištění sběrového papíru používá voda. Používá se také jako transportní médium pro buničinu, která se rekuperuje.

Výrobní závod má čtyři studny podzemní vody v lokalitě města Fulda, která slouží jako zdroj vody. K měření hladiny podzemní vody slouží tři pozorovací studny. Aby se ověřilo, že množství odebrané vody nepoškodí vodní bilanci v regionu, musí být každý měsíc předána hesenskému okresnímu vedoucímu zpráva o hodinové hladině vody ve studních. Hodinové, denní a roční průtoky čerpadel v každém z vrtů musí být zaznamenávány a sledovány, protože ani součet těchto průtoků nesmí překročit určitou mezní hodnotu. Kromě záznamu, monitorování a vyhodnocování hodnot ve vrtech by měla být navíc integrována obousměrná komunikace s nadřízeným dispečinkem.

Systém měření, řízení a automatizace JUMO mTRON T s vizualizací zařízení

Řešení

Všechny tyto požadavky splnil automatizační systém JUMO mTRON T, kompaktní regulátor JUMO dTRON 308H a snímače hladiny a průtoku JUMO. Každá studna byla napojena na své vlastní rozhraní v systému JUMO mTRON T. Regulátory JUMO dTRON 308 byly zabudovány do samotných systémů studní pro měření hladin a průtoků a také pro stanovení rychlosti čerpadel. Nasnímaná naměřená data se ukládají a zpracovávají v multifunkčním panelu JUMO mTRON T. Denní, týdenní nebo měsíční množství lze velmi snadno určit z průtoku pomocí funkcí integrátoru. Sledování mezní hodnoty lze také provádět s velmi malým úsilím pomocí předem definovaných funkcí.

Kromě toho jsou všechna naměřená data uložena v systému mTRON T způsobem odolným proti neoprávněné manipulaci. Tato data lze automaticky extrahovat pomocí komunikačního softwaru JUMO PCC a uložit do archivu v síti. Dále lze vytvářet automatické reporty individuálně dle požadavků zákazníka. Ty mohou být uloženy ve formátech jako PDF, XLS nebo textové soubory v předdefinované struktuře složek v síti. Je také možné zaslat dokumenty přímo e-mailem.

Výsledek projektu

Při realizaci projektu vsadila papírna nejen na produkty společnosti JUMO, ale také na zkušenosti týmu JUMO Engineering. Vyvinula aplikaci od naprogramování PLC – včetně vizualizace – až po vytvoření automatického reportu.