Hände mit Getreide im Silo
Případová studie - monitorování teploty sila

Spolehlivé skladování obilí

V Německu se ročně sklidí přes 45 milionů metrických tun obilí. Kromě obsahu vody je teplota jednou z nejdůležitějších měřených veličin používaných k zajištění kvality během skladování. Nejprodávanějším obilím je pšenice, která tvoří téměř polovinu z celkového sklizeného množství. Značná část obilí se skladuje až do jeho dalšího zpracování. I v červnu – což je krátce před sklizní – je v silech a podobných skladech stále k dispozici až 8 milionů metrických tun obilí.

Úkol

Při skladování obilí je třeba vzít v úvahu řadu parametrů. Patří mezi ně sušení a větrání do doby skladování zrna a také prevence tvorby mykotoxinů z plísní. Zvýšení teploty po dosažení skladovací teploty je důležitým signálem. Je to znak pro výskyt obilných zavíječů.

Zvýšená teplota je také známkou nadměrné vlhkosti nebo obsahu vody v zrnu. V tomto případě začíná klíčení a teplota stoupat. Vlhkost v sile také zvyšuje výskyt škůdců a plísní. Na rozdíl od jiných druhů zrna je klíčivost a energie klíčení sladovnického ječmene rozhodující pro další části procesu. To znamená, že sladovnický ječmen vyžaduje dostatečné větrání. U tohoto typu skladování proto hraje důležitou roli i sledování teploty.

Nebezpečí výbuchu

Monitorování teploty proto hraje při tomto typu skladování důležitou roli. Pro použité teplotní senzory je vyžadováno schválení ATEX. Vzhledem k prachu přítomnému v obilných silech jsou považovány za potenciálně výbušné prostory.

Prach se při zpracování a zpracování nevyhnutelně hromadí – ve formě ulpívání částic, otěru zrna a nakonec jako jemně mletá obilná mouka. Při rozvíření může tento prach vytvořit potenciálně výbušnou atmosféru, která se za žádných okolností nesmí vznítit. Proto kromě vlastního výrobního zařízení musí být v souladu se směrnicí ATEX konstruována také všechna použitá měřicí zařízení. Ve většině případů je horní prostor sila klasifikován jako zóna 20 – místo, ve kterém je potenciálně výbušná atmosféra ve formě oblaku hořlavého prachu ve vzduchu nepřetržitě přítomna po dlouhou dobu.


Vysoké teploty a zvýšený obsah vody vedou k masivním respiračním a kvalitativním ztrátám.

Řešení

Pomocí sledování teploty a také vizualizace a archivace dat lze dokumentovat proces skladování, který zachovává kvalitu a chrání produkt. Za tímto účelem má JUMO ve svém sortimentu speciální vícebodový teplotní snímač se schválením ATEX, který lze použít k měření teplot v různých výškách v obilném sile. Tato sonda byla vyvinuta a vyrobena francouzskou pobočkou JUMO v Metz.

Silosondu JUMO lze upevnit buď na kovovou konstrukci, nebo na betonový panel. Připojovací pouzdro z hliníku nebo nerezové oceli s krytím IP6X usnadňuje výměnu měření, když je silo plné. Senzory Pt100 nebo Pt1000 v sondě zaručují vysoký stupeň přesnosti a opakovatelnosti měření podle DIN EN 60751. Různé měřicí body lze v trubici sondy rovnoměrně rozmístit po celkové délce až 50 m.

JUMO také poskytuje vhodnou technologii pro získávání a vyhodnocování dat. To sahá od různých dvouvodičových převoníků až po obrazovkové zapisovače, jako je nový JUMO LOGOSCREEN 700. Dokáže spínat alarmy nebo jiné systémy díky matematickým a logickým funkcím. Mobilní přístup k zaznamenaným datům je také možný kdykoli prostřednictvím chytrého telefonu pomocí aplikace JUMO Device App. Konfigurační data lze přenášet přes USB flash disk, takže použití notebooku pro povinné programování je zastaralé. Pro rozsáhlejší systémy lze použít měřicí, řídicí a automatizační systém JUMO variTRON, který má i funkci záznamu.


Silo mlýna na obilí

Silo na obilí

Teplotní sonda JUMO pro silo

Teplotní snímač pro sila od společnosti JUMO s maximální délkou 50 m

Výsledek projektu

Kompletní měření teploty zajišťuje bezpečnost v obilném sile. Teplotu lze použít ke sledování sušení a provzdušňování až do doby skladování a k zabránění zamoření škůdci a tvorbě mykotoxinů plísní. K tomuto účelu se používá teplotní čidlo o maximální délce 50 m a převodník – oba se schválením ATEX – z důvodu potenciálně výbušné atmosféry. Obrazovkový zapisovač nebo systém měření, řízení a automatizace vysílá alarmy a řídí sušení a ventilaci. Mobilní přístup k zaznamenaným datům je možný kdykoli prostřednictvím chytrého telefonu.