Filling up with diesel by hand

Správné médium v zásobníku?

Příběh úspěchu: Měření hladiny

Monitorování hladiny v nádržích na naftu

Podle Spolkového statistického úřadu Německa vzrostla průměrná cena nafty pro koncové spotřebitele od roku 2016 do roku 2019 o více než 18 procent. Pro provozovatele čerpacích stanic by proto bylo užitečné proaktivně přemýšlet o skladování pohonných hmot a zvýšit ziskovost. Poměrně vzácným, ale přesto reálným nebezpečím je, když se voda dostane do palivové nádrže vozidla při zcela běžném tankování. Řešení měření hladiny od společnosti JUMO tento problém řeší.

Úkol

Jak je možné, že z palivového čerpadla na čerpací stanici vyteče směs vody a nafty? Voda v posledních letech opakovaně proniká a kontaminuje podzemní nádrže na naftu nebo benzín, zejména při vydatných srážkách. Motor může na krátkou dobu naskočit, protože se obě kapaliny nemísí a ve vstřikovacím systému zůstává určité množství nafty. Řidič tohoto vozidla se ale daleko nedostane. Děje se tak proto, že voda klesá na dno nádrže a je tedy nasávána čerpadlem. To může vést k významným škodám. Je nutné vyčistit celý palivový systém a vyměnit filtry.


Aby se tomu zabránilo, pověřil výrobce systému nádrží na naftu společnost JUMO, aby našla celkové řešení. Hladina v nádrži na naftu by měla být měřena nepřetržitě, aby bylo možné zasílat zprávy pro doplnění a implementovat ovládání čerpadla. Současně by mělo být použito bodové měření hladiny pro detekci případného vnikání vody.


Řada JUMO NESOS s různými plovákovými spínači

Řešení

Řešení implementované společností JUMO je založeno na kombinaci produktů z řady JUMO NESOS. Plovákový spínač a hladinový snímač byly integrovány do jednoho výrobku, takže instalace je možná pouze přes otvor nádrže. Kromě toho má produktová řada potřebná schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Inovativní kombinované řešení

Plovákový spínač je užitečný pro různé hustoty vody a motorové nafty. Je navržen tak, aby plaval na rozhraní mezi vodou a naftou, v důsledku čehož je možné hlášení alarmu. Kombinovaný snímač JUMO NESOS je navržen speciálně pro použití v nádržích na naftu s celkovou délkou přes 4 metry. Měření hladiny umožňuje provozovatelům čerpacích stanic zjistit skutečnou hladinu nafty a průměrnou spotřebu, což jim pomáhá proaktivně a ekonomicky plánovat poptávku.

Navíc měřeí hladiny JUMO NESOS poskytují prakticky nepřetržitý jednotkový signál 4 až 20 mA v teplotním rozsahu -52 až +180 °C. Rozlišení činí 5,5 mm. Varianty s teplotními čidly Pt100 nebo Pt1000 a také s teplotními spínači, převodníky teploty a displeji jsou k dispozici jako volitelné doplňky.

Automatizační systém pro řízení zařízení

Kompletní řízení zařízení lze realizovat pomocí škálovatelného měřicího, řídicího a automatizačního systému JUMO mTRON T. Modulární koncept komponent kombinuje variabilní I/O moduly s výkonnými ovládacími panely. Je stejně působivý v oblasti záznamu naměřených hodnot jako u komplexních řídicích úloh a sofistikovaných automatizačních řešení. Extrémně kvalitní univerzální analogové vstupy pro širokou škálu vstupních proměnných a léty prověřený řídicí algoritmus JUMO zajišťují vysokou spolehlivost procesu a nejvyšší možnou transparentnost. Pro nezbytná online upozornění se používá digitální vstupní modul. Výsledkem je, že uživatel může dostávat informace prostřednictvím e-mailu na svůj chytrý telefon.

Digitální zobrazovač JUMO diraVIEW přímo hlásí poruchy na nádrži. Základní zařízení této řady je již vybaveno 1 analogovým vstupem, 2 binárními vstupy, 2 reléovými výstupy, 2 logickými výstupy a napěťovým zdrojem pro dvouvodičové převodníky. 3 rozšiřující sloty mohou být vybaveny dalšími vstupy a výstupy a také rozhraním. Texty alarmů jsou zvláště snadno rozpoznatelné díky změně barvy ze zelené na červenou.

Digitální zobrazovače JUMO diraVIEW

Digitální zobrazovače řady JUMO diraVIEW v různých formátech

JUMO mTRON T Systém měření, řízení a automatizace s HMI panelem

JUMO mTRON T Systém měření, regulace a automatizace s HMI panelem pro monitorování nádrže

Výsledek projektu

Sledování hladiny bylo provedeno tak, jak bylo uvedeno. Kombinované řešení plovákového spínače a hladinového snímače z řady JUMO NESOS zajišťuje přesné bodové a souvislé měření hladiny. Signalizuje, kdy je čas naplnit, a signalizuje, zda se do nádrže dostala voda. Online alarm se spouští prostřednictvím systému měření, řízení a automatizace JUMO mTRON T, který také řídí čerpadla. Také barevně kódované texty alarmů se zobrazují přímo na nádrži prostřednictvím digitálního displeje indikátoru JUMO diraVIEW.