Udržujte si přehled s JUMO mTRON T

Příběh úspěchu: Hustota skla

Automatizované měření hustoty skla

Sklo je materiál s velmi zvláštními vlastnostmi. Místo bodu tání má transformační rozsah. Když je v tomto rozmezí, pomalu měkne a pak taje. Sklo je dostupné v mnoha různých typech s různým složením, proto jsou některé vlastnosti materiálu proměnlivé. Během složitého výrobního procesu je nutné sledovat řadu parametrů. Společně s týmem JUMO Engineering Team, Aerne Analytic e. K., specializovaný výrobce laboratorního vybavení, nyní vyvinul měřicí zařízení, které umožňuje plně automatické měření hustoty.

Úkol

Hustota vzorků skla se měří metodou sink-float vyvinutou M. A. Knight. To znamená, že každá ze 6 testovacích nádobek je naplněna 2 skleněnými vzorky a 1 dalším referenčním vzorkem. Zkušební nádoby se naplní zkušební kapalinou sestávající ze směsi bromnaftalenu nebo tetrabromethanu. Tato kapalina se nepřímo zahřívá ve vodní lázni s destilovanou vodou. Hustota zkušební kapaliny musí být na začátku procesu měření větší než hustota skleněného tělesa. To způsobí, že sklo plave na hladině. Když začne proces měření, teplota lázně se pomalu zvyšuje. To přirozeně také zvyšuje teplotu testované kapaliny. Jeho hustota se s rostoucí teplotou snižuje. Výsledkem je, že vzorky skla klesají rychle nebo pomalu, v závislosti na jejich vlastní hustotě. Po určité době projdou skleněná tělesa světelnou bránou, která automaticky rozpozná, zda je testovaným předmětem referenční vzorek nebo vzorek skla. Hustota vzorků skla se vypočítá a zobrazí v závislosti na různých teplotách při průchodu světelnou bránou a na souvisejících časech.

Řešení pro stanovení hustoty skla, které JUMO vyvinulo s Aerne Analytic e.K.

Řešení

Technické řešení bylo realizováno pomocí automatizačního systému JUMO mTRON T. Pro dosažení požadované přesnosti měření ±0,0002 gramů na krychlový centimetr je nutné použít extrémně přesný hardware. Odporové teploměry z kategorie třídy A a vysoce přesné, galvanicky izolované čtyřkanálové analogové vstupní moduly JUMO mTRON T to umožňují. Naměřená data lze exportovat z multifunkčního panelu JUMO mTRON T pomocí USB flash disku nebo ethernetového rozhraní. K vyhodnocení a vizualizaci měření se používá softwarový balík JUMO PCA 3000/PCC
data a výsledky. Funkce formuláře se používá k automatickému generování zákazníkem definované testovací zprávy. Lze jej uložit jako soubor PDF nebo ihned vytisknout a podepsat.

Výsledek projektu

Protože tento typ procesu měření trvá přibližně 1 až 2 hodiny, došlo k výraznému zlepšení
proces je výsledkem automatizace. Navíc je možné provést 6 měření najednou.