Priemyselná pec
Príbeh úspechu: riadenie pece

Spoľahlivé riadenie pece zabezpečuje vynikajúce produkty

Za uplynulých viac ako 90 rokov sa firma Vacuumschmelze GmbH & Co. KG so sídlom v Hanau v Nemecku vypracovala na jednu z popredných svetových spoločností v oblasti špeciálnych magnetických a kovových materiálov a výrobkov z týchto materiálov. Dnes táto spoločnosť zamestnáva cez 4000 zamestnancov a vlastní viac ako 800 patentov. V obchodných jednotkách sú každoročne vyrábané vynikajúce produkty pre takmer všetky priemyselné odvetvia a trhy, ako polotovary, diely, jadrá, komponenty a permanentné magnety.

Úloha

Pri výrobe magnetických materiálov musí býť zloženie taveniny a všetky ďalšie výrobné kroky navrhnuté tak, aby požiadavky zákazníka splnili materiály na mieru s jedinečnými vlastnosťami. Magnetické materiály sa totiž používajú v celom rade oblastí a odvetví priemyslu vrátane výroby hodinek, lekárskej techniky, obnoviteľných energií, stavby lodí, inštalačnej techniky, či automobilového a leteckého priemyslu. Pri výrobe je preto dôležité všetky jednotlivé výrobné kroky veľmi presne sledovať a regulovať. VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG v Hanau v Nemecku má široký sortiment magneticky a fyzikálne vysoko kvalitných polotovarov a dielov, indukčných komponentov pre elektroniku, magnety a magnetické systémy.

Riešenie JUMO mTRON T pre spoločnosť VACUUMSCHMELZE GmbH & Co.KG

Riešenie

Výroba a zušlachťovanie týchto materiálov prebieha v priemyselných peciach, ktoré dosahujú teploty nad 1000 °C. V priemyselných peciach je veľmi dôležitá presná kontrola a monitorovanie teploty, aby bola zaručená kvalita produktov. Okrem kvality materiálov sú pre VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG dôležité aj náklady na energie. Optimalizovaná regulácia teploty tiež zabezpečuje zvýšenú energetickú účinnosť. Jej srdcom je centrálna procesorová jednotka s procesnou mapou až pre 30 vstupných alebo výstupných modulov. CPU má nadradené komunikačné rozhrania vrátane webového serveru. Pre jednotlivé riadiace aplikácie má systém PLC (CODESYS V3), programový generátor a funkcie sledovania hraničných hodnôt a tiež matematické a logické moduly. Okrem toho, že zabezpečuje prehľadnú vizualizáciu všetkých procesov, pohodlný multifunkčný panel tiež umožňuje ľahké ovládanie riadiacej jednotky a generátorov pre jednotlivé programy. Je podporovaný taktiež užívateľsky závislý prístup k parametrom a konfiguračným dátam pre celý systém. Špeciálnou funkciou je záznam dát v podobe plnohodnotného bezpapierového zapisovača vrátane webového serveru. Pri konštrukcii pecí bolo použité rozsiahle produktové portfolio JUMO, ktoré okrem automatizačných riešení zahŕňa termočlánky, regulátory, tyristorové regulátory výkonu, záznamové zariadenia a bezpečnostné obmedzovače teploty.

Zvonová pec po odkrytovaní pred chladením

Zvonová pec po odkrytovaní pred chladením

Zvonová pec po odkrytovaní vo fáze chladenia

Zvonová pec po odkrytovaní vo fáze chladenia

Zvonová pec – stále bez krytu v popředí, s osadeným krytom v pozadí

Výsledok projektu

Spoločnosť JUMO nielen dodáva jednotlivé komponenty, ale ako poskytovatel služeb tiež podporuje celý projekt od koncepčnej formulácie až po spustenia na mieste. Okrem toho JUMO prevzalo komplexné inžinierske služby.