Insert your Text here.

Insert your alternative text
Příběh úspěchu

Měření průtoku v soustavách dálkového vytápění

Úkol

V Rakousku filtruje systém čištění výfukových plynů více než 90% oxidu dusíku a siřičitého a téměř 100% prachu z výfukových plynů. Vysoká účinnost zařízení je částečně způsobena používáním výměníků tepla. V kondenzačním potrubí výměníku tepla v elektrárně musí být průtok a teplota měřena nepřetržitě. Tyto dvě proměnné určují účinnost výměníku tepla, ale původně použité ultrazvukové průtokoměry v této aplikaci nefungovaly dobře.

Některé průtokoměry vyžadují velmi dlouhou část potrubí - až 50krát vyšší velikost potrubí - proti proudu od bodu měření stabilizují tok po průchod přes ohyby, ventily nebo zúžení. To má velký dopad na velikost systémů. Zákazník požádal o měření průtoku, který by mohl být použitý ve více kompaktních instalacích.

Kromě toho může voda v procesu mít vodivost 6,4 μs/cm a teplotu 65 °C. Pro vodivosti <20 μs/cm vyžaduje magneticky induktivní měření obvykle speciální zařízení, která mají silnější magnetické pole a vyšší frekvenci vzorkování, aby se zajistilo spolehlivé měření.

Řešení

Provozovatel zařízení nyní používá k měření průtoku magnetický induktivní průtokoměr od společnosti JUMO. Důvodem je to, že s průtokoměrem JUMO flowTRANS MAG S01 je požadovaná vzdálenost mezi ohyby, ventily, zúžením a průtokoměrem pouze trojnásobek jmenovité velikosti potrubí.

Kromě toho má JUMO flowTRANS MAG S01 cívky s velmi silným elektromagnetickým polem jako standard, což zajišťuje stabilní měření při vodivosti <20 μs/cm a splňuje vysoké požadavky zákazníka bez potřeby výrazně dražších řešení měření.

Řešení: JUMO flowTRANS MAG S01

Výsledek projektu

Diagnostická funkce umožňuje rychlou detekci nežádoucích usazenin na elektrodě. Taková kontaminace je běžná, když je průtokoměr provozován v horké vodě.

Flexibilní umístění bez dlouhého potrubí, jednoduchá možnost konfigurace a vynikající výsledky měření s nízkou vodivostí média nakonec vedlo zákazníka k výběru průtokoměru JUMO flowTRANS MAG S01.

Náš úspěch je úspěchem zákazníka!