JUMO flowTRANS US

Technologie měření rychlá a chytrá jako delfín, to je JUMO flowTRANS US. Zařízení nevyužívají pouze metodu ultrazvukového měření, flowTRANS UW W02 také rychle a moderně komunikuje v různých variantách, např. přes rozhraní IO-Link nebo přes Bluetooth.

Ultrazvukové měření průtoku

s měřením rozdílu tranzitního času

Ultrazvukové průtokoměry měří rychlost proudícího média pomocí akustických vln. Tato metoda měření průtoku nabízí několik výhod. Například je do značné míry nezávislá na vlastnostech použitých médií, jako je elektrická vodivost, hustota, teplota a viskozita. Absence pohyblivých mechanických částí snižuje nároky na údržbu. Pro ultrazvukové měření průtoku s měřením rozdílu doby průchodu však musí být médium pokud možno homogenní a mít pouze nízký obsah pevných látek a plynů.

Principiální schéma měření

Použití JUMO flowTRANS US W01 v mísírnách

Použití JUMO flowTRANS US W01 v mísírnách

Aplikace v různých oblastech

Zařízení najdou uplatnění zejména ve vodárenské a environmentální technice (např. mírně znečištěné odpadní vody i pitné, technologické a průmyslové vody), pro dávkování chemikálií, v topné, klimatizační a ventilační technice, např. v galvanovnách a také při konstrukci čerpadel

Ultrazvukové měření průtoku pomocí JUMO
img alt text Nízké náklady na údržbu
img alt text 2 Přesné měření
img alt text 3 Konstrukce bez použití kovů

Požádejte nyní o nabídku

Dies ist ein Pflichtfeld.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím jméno.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím příjmení.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím název Vaší společnosti.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím ulici.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím PSČ.
Toto je povinné pole. Zadejte prosím město.
Vyberte prosím možnost
Toto je povinné pole. Zadejte prosím svoji e-mailovou adresu.

Svým požadavkem jste nám stanovili úkol, který bychom rádi splnili k Vaší spokojenosti. V této souvislosti shromažďované údaje se ukládají. Pro úspěšné zpracování Vašeho požadavku je nutné vyplnit všechna dostupná pole (povinná jsou pouze pole označená *). Vaše údaje používáme ke zpracování Vašeho požadavku v rámci obchodního procesu. S osobními údaji nebude dále nakládáno. Zejména nepředáváme žádné údaje třetím stranám. Vyhrazujeme si právo statisticky vyhodnocovat anonymní datové záznamy.

Domluvte si schůzku

Verkauf Sensors

Technický prodej senzorů
+49 661 6003-724 Požádejte nyní