In 4 Schritten zum perfekten Angebot

blue dot

1

Stellen Sie uns eine Aufgabe zum lösen, wir helfen Ihnen diese zu konkretisieren.

Hiermit werden Sie in die Lage versetzt, die Aufgabenstellung noch besser skizzieren zu können.

blue dot

2

Flyer verteilen andere - Wir stellen Ihnen echte Techniker für Ihre Fragen und Aufgaben zur Seite.

Damit profitieren Sie schon von Beginn an.

blue dot

3

Innerhalb der nächsten 48 Stunden erhalten Sie ein unverbindliches Angebot von uns.

Damit verkürzen wir Ihre Wartezeit.

blue dot

4

Sollte Ihnen unser Angebot zusagen, kommen wir gerne bei Ihnen persönlich vorbei und besprechen alle weiteren Details.

Damit Sie individuelle Betreuung genießen.

Gesprächstermin vereinbaren

Thomas Reus

Branchenmanager Erneuerbare Energien

Telefon:

0661 6003 336 Jetzt Gesprächstermin vereinbaren

Možnosti geotermálního tepla

Využívání nevyužité energie

Geotermální energie je teplo uložené v přístupné části zemské kůry. Říká se jí také tepelná energie. Dá se použít různými způsoby: k vytápění, chlazení a také k výrobě elektřiny. Princip spočívá v potrubí, které je zapuštěno do země a většinu času obsahuje slanou kapalinu. Ta je ohřívána tepelnou energií v zemi. Na povrchu je pak teplo předáváno přes výměník do technologické vody, která je následně využívána k ohřevu.

Princip výroby geotermální energie

Geotermální instalace

Geotermální elektrárna s pokročilou technologií

Velká nebo malá elektrárna, výzva je stejná

Kromě teploty, která je nejdůležitější proměnnou měření v geotermálním systému, hraje důležitou roli také tlak. Potrubí i samotný výměník totiž musí být pravidelně kontrolovány na těsnost, aby se zajistilo, že se žádná solná tekutina nedostane do země, podzemní vody nebo dokonce do technologické vody. V závislosti na tom, zda jsou vrty blízko povrchu nebo ve velké hloubce, může v kontextu ekonomické efektivity hrát roli i rychlost proudění solné tekutiny.

Zjistit více o našich řešeních

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.[nur 1 Zeichen eingegeben]
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein. [nur 1 Zeichen eingegeben]
Vyberte prosím možnost

Svým požadavkem jste nám stanovili úkol, který bychom rádi splnili k Vaší spokojenosti. V této souvislosti shromažďované údaje se ukládají. Pro úspěšné zpracování Vašeho požadavku je nutné vyplnit všechna dostupná pole (povinná jsou pouze pole označená *). Vaše údaje používáme ke zpracování Vašeho požadavku v rámci obchodního procesu. S osobními údaji nebude dále nakládáno. Zejména nepředáváme žádné údaje třetím stranám. Vyhrazujeme si právo statisticky vyhodnocovat anonymní datové záznamy.