Naše doporučené produkty pro Vaše řešení

Čistá pitná voda na palubě

Spolehlivá měřicí a regulační technika pro úpravu pitné vody

Na lodích se pitná voda získává z mořské vody a odsoluje a čistí reverzní osmózou. JUMO pomáhá sledovat a řídit tento proces pomocí spolehlivé měřicí a regulační techniky. JUMO dodává kompletní systém od sledování tlaku před reverzní osmózou, přes odsolování, až po čištění a dezinfekci.