More than sensors+automation
Hledat

História firmy

1948

unternehmensentwicklung_1

 

 

 

 

 

 

Moritz Kurt Juchheim zakladá vo Fulde firmu M. K. JUCHHEIM, dnešné JUMO GmbH & Co. KG a začína so šiestimi pracovníkmi v hale s plochou 350 m² s výrobou sklenených a sklenených kontaktných teplomerov. Narodil sa 4. júla 1910 v meste Ilmenau, v spolkovej krajine Durínsko, kde už jeho otec vyrábal teplomery. Moritz Kurt Juchheim od začiatku kládol dôraz na kvalitné a vysoko hodnotné prístroje a najlepší možný zákaznícky servis. Názov firmy JUMO je odvodený z počiatočných písmen priezviska a mena jej zakladateľa.

1949

  • Preberá drôtovňu vo Fulde z dôvodu výroby ochranných armatúr sklenených teplomerov
  • Zriaďuje sústružnícku výrobu
  • Prvá účasť na výstave v Hannoveri

1950-1959

  • Budovanie národnej odbytovej siete.

1951: Prvý patent za vývoj skleneného kontaktného teplomera

1952: Počet pracovníkov JUMO prekračuje stovku
 

1960-1969

  • Zakladanie prvých pobočiek v Nemecku.

1960: Na výrobnej ploche 12.000 m² pracuje 750 zamestnancov JUMO

1961: Vznikajú prvé laboratóriá pre skúšky materiálov

1965: Peter Juchheim, syn zakladateľa firmy, sa stáva taktiež konateľom spoločnosti.
 

1970-1979

  • Kontinuálny rast vďaka novému a pokračujúcemu vývoju elektronických regulátorov teploty, registračných a programových prístrojov a prevodníkov.

1970: JUMO zamestnáva vo Fulde skoro 1.000 pracovníkov

1978: Zavedením mikroprocesorov do prístrojov JUMO a tomu zodpovedajúci vývoj softvéru radí JUMO medzi prvé firmy, ktoré uplatňujú mikroprocesory v regulačnej technike

1979: Začiatok výroby elektronických snímačov tlaku, rýchly rozvoj tejto produktovej skupiny
 

1980-1989

  • Prvé nasadenie priemyselných robotov značne zefektívňuje výrobu.
  • Globálna expanzia sa zrýchľuje zakladaním ďaľších dcérskych spoločností.

1980: JUMO prvýkrát ponúka svoje výrobky z oblastí kovovýroba a elektronické komponenty aj pre externých zákazníkov

1981: Vybudovanie zariadení umožňujúcich meranie a kalibráciu snímačov vlhkosti

1982: Buduje sa oblasť analyzačná technika: Rozšírenie výroby o meracie a regulačné prístroje pre snímanie chemických veličín

1984: Pre oblasť „snímače teploty“ sa zriaďuje čistá prevádzka umožňujúca výrobu pri špeciálnych podmienkach

1985: Po úmrtí najstaršieho brata Petra Juchheima sa stáva Dipl.-Ing. Bernhard Juchheim konaťeľom firmy M. K. JUCHHEIM GmbH & Co. Narodil sa 24. decembra 1949 ako najmladší syn Moritza Kurta Juchheima.

unternehmensentwicklung_2

 

 

 

 

 

 

1987: Zavedením SMD montáže (Surface Mounted Device) a investovaním do potrebných osadzovacích automatov sa kompletné dosky plošných spojov pre JUMO prístroje vyrábajú vo vlastnej réžii

1988: Vybudovanie laboratória pre skúšky elektromagnetickej kompatibility
Štátom akreditovaná skúšobňa pre teplotu rozbieha svoju činnosť

1989: JUMO prvýkrát nasadzuje roboty vo výrobe snímačov teploty a tým sa stáva lídrom na trhu
 

1990-1999

Svetový rast vďaka vývoju hightech prístrojov, procesných regulačných systémov, smart prevodníkov, zbernicových technológií a najmodernejších vizualizačných softvérov.

1991: Vývojové oddelenie sa sťahuje do novej budovy
Podnik získava certifikát DIN EN ISO 9001

1992: Otvorenie certifikovaného laboratória DKD (Deutscher Kalibrierdienst) priamo vo firme JUMO

1994: Zavádza sa softvér pre produkčný a plánovací systém PPS

1995: Otvorenie školiaceho strediska JUMO

unternehmensentwicklung_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996: 2. novembra 1996 zomiera vo Fulde zakladateľ spoločnosti Moritz Kurt Juchheim. Vo vedení firmy bol aktívny až do svojej smrti.

1999: Podnik získava certifikát DIN EN ISO 14001 (Systém manažérstva životného prostredia)
 

2000-2009

JUMO sa viac internacionalizuje a vsádza na rastúce ázijské a východoeurópske trhy.

Kompletné automatizačné systémy otvárajú cestu k novým zákazníkom.

2000: JUMO dosahuje prvýkrát obrat 100 milliónov Euro

2002: Otvorenie novej odbytovej a výrobnej haly pre produktovú oblasť snímačov teploty o celkovej ploche 4.680 m² v priemyselnej zóne Eisweiher.

unternehmensentwicklung_3

 

 

 

 

 

 

2003: Nakoľko obchodná značka JUMO dosiahla v posledných desaťročiach v oblasti meracej, regulačnej a automatizačnej techniky významné postavenie vo svete, firma M. K. JUCHHEIM GmbH & Co sa v júni premenovala na JUMO GmbH & Co. KG, čím zdôraznila svoje internacionálne smerovanie. Dipl.-Kfm. Michael Juchheim sa popri svojom otcovi stáva samostatne konajúcim konateľom.


unternehmensentwicklung_5

 

 

 

 

 

2005: Uvádza sa do prevádzky logistické centrum a sklad hotových výrobkov vrátane zabalenia a predaja. Automatizovaný sklad, s dopravníkmi riadenými čítačkou čiarových kódov, ako aj nová nakladacia rampa zabezpečujú rýchly a bezpečný odbyt.

Zriadením nového IT centra boli všetky procesy vo firme optimalizované a dáta zálohované a chránené.

Inovatívne produkty certifikované na funkčnú bezpečnosť podľa DIN EN 61 508 minimalizujú procesné a užívateľské riziká.

2007: Na počesť zakladateľa fimy Moritza Kurta Juchheima bola prístupová cesta k firme JUMO premenovaná na Moritz-Juchheim-Straße.

 

unternehmensentwicklung_6

 

 

 

 

 

 

JUMO vstupuje na trh prvýkrát s prístrojmi s bezdrôtovou komunikáciou a otvára zákazníkom úplne nové možnosti nasadenia. Vďaka rádiovému prenosu signálu je možné napríklad snímať teplotu aj v ťažkodostupných miestach, čo šetrí náklady a zároveň odpadá čas na pokládku káblov.

2008: Pre produktovú líniu snímania tlaku sa zriaďujú čisté priestory, spĺňajúce požiadavky pre výrobu zvlášť citlivých prístrojov

JUMO znovu ponúka vzdelanie v oblasti spracovania skla. Ručne fúkané výrobky majú hlavné nasadenie v oblasti analýzy kvapalín ako rôzne druhy elektród.
 

2010-2015

2011: JUMO získava AEO certifikát „Zjednodušenie colnej procedúry/bezpečnosť“ (AEO F) čím sa stáva dôveryhodným a spoľahlivým dodávateľom v rámci medzinárodnej prepravy tovaru. Certifikát AEO F je kombinovaný typ, ktorý umožňuje držiteľom využívať úľavy zníženia colných kontrol. Súčasne zvyšuje bezpečnosť zásielok a tovaru v logistickom reťazci s garanciou dodržiavania bezpečných postupov.

DKD laboratórium (Deutscher Kalibierdienst) vo firme JUMO získava certifikát nového akreditačného úradu Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS).

Konsolidovaný obrat spoločnosti prvýkrát prekračuje 200 miliónov Euro.

2012: Otvorenie nového logistického centra na príjem tovaru vo Fulde

Skupina podnikov JUMO má viac ako 2.000 zamestnancov

2013: JUMO úspešne ukončuje certifikačný proces na oficiálne uznaného známeho odosielateľa v leteckej nákladnej preprave

V novembri vytvára JUMO základ pre ďaľší rast firmy vo Fulde a získava pozemok s plochou 100.000 metrov štvorcových. Tu vznikne v nasledujúcich rokoch kompletne nová hala na výrobu snímačov.

2014: JUMO je prvýkrát uvedené v časopise FOCUS ako „Najlepší zamestnávateľ Nemecka“

Vďaka nadpriemernému niekoľkoročnému rastu a predajnej stratégii ponúkajúcej komplexné riešenia bola firma JUMO ocenená ako "Wachstums-Champion 2014“ (Najrýchlejšie rastúca firma).

JUMO bolo ocenené za 65. účasť na výstave v Hannoveri.

Šanca pracovať pre JUMO ako „Odborný pracovník kovopriemyslu“, otvorený nový odbor dvojročného štúdia vhodný zvlášť pre absolventov stredných škôl.

Podľa štúdie Munich Strategy Group (MSG) patrí JUMO ku 100 najúspešnejším nemeckým malým a stredným podnikom. MSG posudzovala výkony a stratégiu približne 3.300 malých a stredných podnikov s obratom od 15 do 400 miliónov Euro.

2015: V rámci dňa  hesenských podnikateľských dní bola firma JUMO ocenená titulom „Hessen-Champion 2015“ v kategórii „Svetový líder trhu“ v oblasti snímačov teploty pre merače tepla.

V renomovanej „Veľkej cene stredne veľkých podnikov získalo JUMO finálne ocenenie.

JUMO bolo druhýkrát uvedené v časopise FOCUS ako „Najlepší zamestnávateľ Nemecka“.

V rankingu najúspešnejších nemeckých stredne veľkých podnikov agentúry Munich Strategy Group (MSG) poskočilo JUMO zo 60. na 21. miesto, a tým sa stalo „skokanom“ roka.

Úspešný podnikový zdravotný manažment firmy JUMO bol vyznamenaný Zdravotnou poisťovňou technikov.

 2016: Prevzatie firmy PGT Thermprozesstechnik GmbH so sídlom v Troisdorfe, ktorá sa tým stala 25-tou dcérskou spoločnosťou firmy JUMO. Firma sa špecializuje na výrobu inovatívnych snímačov teploty v plastovom puzdre a bola dlhoročným partnerom firmy JUMO.

Hospodársky magazín FOCUS udelil v spolupráci s inštitútom "Deutschladtest" ocenenie "Top Karriere Chancen". Udeleniu predchádzalo preverenie kultúry vedenia firmy, stálosť a imidž spomedzi2.000 najväčších zamestnávateľov. JUMO získalo v roku 2016 druhé miesto v oblasti "meracia technika".

Magazín "Wirtschaftswoche" ročne vyhodnocuje v spolupráci s agentúrou Munich Strategy Group (MSG) najinovatívnejšiu firmu spomedzi 3.500 malých a stredných podnikov. V roku 2016 dosiahlo JUMO v celkovom hodnotení vynikajúce 25. miesto.

Škola podnikania HBM univerzity v St. Gallene prvýkrát v roku 2016 vydala index svetových lídrov pre DACH región. JUMO sa tu uvádza ako "Svetový líder šampión 2017" v oblasti teplotných snímačov pre merače tepla.

2017: V roku 2017 bolo JUMO vyznamenané cenou "German Brand Award". Táto cena sa udeľuje úspešným značkám za dôsledné riadenie a udržateľnosť značky.

JUMO získalo "Veľkú cenu malých a stredných podnikov". Toto najdôležitejšie obchodné ocenenie Nemecka sa udeľuje od roku 1995 nadáciou Oskara Patzelta a oceňuje "vynikajúce výkony malých a stredných podnikov".