More than sensors+automation
Search

Koncept údržby

Keď záleží na produktivite Vášho zariadenia!

Our power spectrum

Úzka partnerská spolupráca s našími zákazníkmi je predpokladom pre skutočne produktívny chod Vášho zariadenia. Spoločne tvoríme potrebný koncept údržby prístrojov a zariadení.
Všetky výkony sú optimalizované podľa Vašich požiadaviek

Your advantages

optimálna činnosť prístrojov medzi intervalmi údržby

vystavenie správy o údržbe a protokolov s ohľadom na systém kvality

včasná výmena opotrebovaných dielov

vlastný servisný personál

žiadne náklady na skúšobné vybavenie.

Contact

Ing. Peter Manca
Phone: +421 2 44871676
Fax: +421 2 44649102
Email: peter.manca@jumo.net