More than sensors+automation
Search

Plánovanie a projekcia softwarových a automatizačných riešení

Plánujeme Váš projekt!

Our power spectrum

  • špecifikácia požiadavkov
  • vytvorenie zoznamu úloh
  • konfigurácia prstrojov a vizualizačného software
  • vývoj špecifických uživateľských funkcií
  • dodávka a montáž kompletných rozvadzačov vrátane kabeláže
  • inštalácia hardware a software
  • odborné uvedenie do prevádzky
  • školenie obslužného personálu
  • dodávka "z jednej ruky" od plánovánia po uvedenie do prevádzky

Your advantages

Contact

Ing. Peter Manca
Phone: +421 2 44871676
Fax: +421 2 44649102
Email: peter.manca@jumo.net