More than sensors+automation
Search

Opravy

Rýchlo a za rozumné ceny!

Our power spectrum

  • opravy v čo nejkratšom možnom čase
  • rozšírenie modulárnych regulátorov
  • upgrade / update hardware a software
  • záloha Vašich konfiguračných dát
  • na požiadanie zašleme cenovú ponuku na opravu

 

Your advantages

rýchlo

výhodne

žiadne paušálne sadzby

záruka na vykonanú opravu

Zaslanie prístroja, oprava, rozšířenie prípadne rekalibrácia

Zvolte medzi:


U prístrojov, které boli v kontakte s nebezpečnými látkami, je nutné vyplniť formulár pre nebezpečné látky!

Vytlačte sprievodný formulár a priložte ho k zasielanému prístroju.

Prístroj pošlite na adresu:

JUMO Slovensko s.r.o
Púchovská 8
831 02 BRATISLAVA

Na želanie zašleme po obdržaní prístroja a jeho obhliadke cenovú ponuku na opravu

Contact

Ing. Peter Manca
Phone: +421 2 44871676
Fax: +421 2 44649102
Email: peter.manca@jumo.net