More than sensors+automation
Search

Podpora pri uvedení do prevádzky

Aby išlo všetko hladko!

Our power spectrum

  • Modernizácia zariadení
  • Poradenstvo pri výbere výrobkov JUMO
  • Vytvorenie schémy zapojenia
  • Dokumentácia k prístrojom
  • Optimálne využitie prístrojov

Your advantages

  • Ušetrenie nákladov skrátením doby uvedenia do prevádzky
  • Nepotrebujete špeciálne znalosti
  • Žiadne výdaje za testovacie zariadenia
  • Inštruktáž a zaškolenie obsluhy

Contact

Ing. Peter Manca
Phone: +421 905605841
Fax: +421 2 44871676
Email: peter.manca@jumo.net