More than sensors+automation
Search

Kalibračná služba

Keď záleží na presnosti!

Our power spectrum

Takmer u všetkých procesov rastú nároky na vyšší prínos, kvalitu a znižovanie nákladov. S tým je úzko spätá redukcia neistoty merania pri vyhodnocovaní procesných parametrov. Jedným z najdôležitejších je práve teplota. S cieľom ponúknuť presnú, reporodukovateľnú a nezávislú kalibráciu zriadila firma JUMO v roku 1992 vlastné akreditované kalibračné laboratórium teploty DKD (Deutsche Kalibrierdienst). Zároveň však spolupravujeme aj s tuzemskými akreditovanými kalibračnými laboratóriami.

Your advantages

  • akreditácia podľa DIN EN ISO / IEC 17025
  • kalibrácie odporových teplomerov a termočlánkov (vrátane prevodníka), datalogerov, zapisovačov a elektronických teplomerov s displejom
  • rozsah kalibrácie -80°C až +1100°C, prípadne iný podľa možností partnerského akreditovaného laboratória
  • kalibrácia meradiel iných výrobcov ako služba s výhodným pomerom výkon/cena
  • cenovo výhodné kalibrácie odporových teplomerov v rozsahu 0°C až +150°C

Contact

Ing. Pavol Kopunec
Phone: +421 918428095
Fax: +421 2 44871676
Email: pavol.kopunec@jumo.net