More than sensors+automation
Hledat

Čo je JUMO inžiniering

JUMO inžiniering je nová služba JUMO GmbH & Co. KG spájacúca know-how a skúsenosti z jednotlivých odvetví do jedného tímu. Naši inžinieri a technici vyvinú pre Váš na mieru šité riešenia, ktoré sú orientované na zadané požiadavky. JUMO inžiniering tím pritom kladie zvláštny dôraz na osobné poradenstvo svojim zákazníkom od prvého kontaktu až po realizáciu.

Veľký dôraz pri navrhovaní aplikácií z rôznych odvetví kladieme na to, aby sme pre Vás našli inovatívne a optimálne riešenie.