More than sensors+automation
Hledat

Snímače vlhkosti / vlhkosti a teploty (hygrometrické) (90.7031)

Vlastnosti

For measuring relative air humidity and temperature

 • For indoor, air duct, and outdoor mounting
 • With resistance, current, or voltage outputs
 • Can be used continuously in areas of high humidity (up to 100 % RH) (duct version)
 • No voltage feed required for passive devices
 • In normal circulated air, the sensing element is largely maintenance free

Applications

For a wide range of applications in the following areas:

 • Climate measurement technology
 • Air technology
 • Humidification and dehumidification technology
 • Fruit and vegetables (storage)
 • Ripening chambers
 • Greenhouses

Description

Snímače vlhkosti typové řady 907031 využívají hygroskopické vlastnosti speciálních upravených plastových vláken ke stanovení relativní vlhkosti vzduchu. Zabudovaný měřicí prvek vlhkosti je po úpravě v takové poloze, aby mohl absorbovat vlhkost. Změna délky je vnější měřitelný efekt. Přes jemnou mechaniku se snímá vlhkostně závislá změna délky, přenese se na přesný odpor a je k dispozici na výstupních svorkách jako linearizovaný odporový signál.
Standardní výstup činí 100 … 138,5Ω a odpovídá signálu Pt 100. Tím je umožněno přímé zapojení na standardní přístroje z měřící a regulační techniky pro další zpracování měřeného signálu. Další varianty přístroje s jiným odporovým výstupem, normovaným proudovým a napěťovým výstupním signálem také i snímač vlhkosti s dodatečným měřením teploty jsou součástí dodávaného sortimentu.
Snímače vlhkosti jsou vhodné jak do klimatechnických zařízení tak i pro měření vlhkosti v průmyslovém prostředí. Výrazně se osvědčila vysoká voděodolnost měřicího prvku, čímž je umožněno stálé nasazení v oblastech s vysokou vlhkostí - až do oblastí saturace. Měřicí senzor nevyžaduje při běžném použití žádnou údržbu. Při znečištění prašným vzduchem může být provedeno očištění. Pracovní rozsah měřicího elementu leží mezi 30 ... 100% rH při dovolené teplotě okolí mezi -40 … +80°C. Další výhodu nabízí přístrojové provedení s pasivním výstupem, které nevyžaduje žádné vlastní napájecí napětí pro svůj provoz. Všeobecné použití nachází převážně v automatizaci budov, ve vytápění, větrání a vzduchotechnice, tak i při skladování potravin.

Documentation

Jiné zajímavé produkty