More than sensors+automation
Hledat

Prenosné digitálne meracie prístroje pre pH / redox-potenciál a vodivosť, riadené mikroprocesorom (20.2710)

Vlastnosti

 • Min. and max. value memory
 • Hold function
 • Adjustable automatic switch-off
 • Easy-to-read, 2-line LC display
 • Supply from a 9 V block battery
 • Display of battery condition
 • Compact design

Applications

 • Mobile measuring points
 • Swimming pool technology
 • Waste water technology
 • Surface water

Description

 

Ručné meracie prístroje skupiny 202710 s batériovým napájaním sú určené pre meranie nasledovných veličín:
- pH, redox-potenciál a teplota
- konduktívna vodivosť a teplota
Použitie: v laboratóriách, v priemysle, v čistiarňach odpadových vôd, v akvaristike, chovu ryb atď.
Prístoje majú pamäť MIN a MAX hodnoty a funkciu HOLD (zmrazenie poslednej nameranej hodnoty). 
Životnosť batérie je predĺžená nastavením automatického vypnutia prístroja v rozsahu od 1 minúty do 2 hodín. Prístroj sa obsluhuje prostredníctvom fóliovej klávesnice. 

Prevedenie 202710/20 slúži na meranie pH, redox-potenciálu a teploty. K dispozícii je manuálna alebo automatická teplotná kompenzácia meranej hodnoty. K automatickej teplotnej kompenzácii sa dodáva snímač teploty Pt100. Štandardné kombinované elektródy sa pripájajú pomocou BNC konektora, pričom kalibráciu možno vykonať v dvoch bodoch.

Prevedenie 202710/30 slúži na meranie konduktívnej vodivosti a teploty. Pripojená vodivostná elektróda má grafitové elektródy a konštantu 1,0 cm-1. V elektróde je integrovaný snímač teploty roztoku pre automatickú kompenzáciu. Prístroj zobrazí na displeji vodivosť kompenzovanú na teplotu 25°C. Automatická voľba meracieho rozsahu zaisťuje vždy optimálne zobrazenie meranej hodnoty, pričom je túto funkciu možné vypnúť.