More than sensors+automation
Hledat

Meracie elektródy pre chlór, dioxid chlóru, peroxid vodíka a kyselinu peroctovú (20.2630)

Vlastnosti

  • Two-electrode principle/three-electrode principle
  • Easy calibration
  • Integrated temperature compensation
  • Proven measuring system
  • Analog and digital version

Applications

  • Drinking water disinfection
  • Swimming pool disinfection

Description

Měřicí sondy s měřicími senzory s krytou membránou založené na amperometrickém principu se používají k měření obsahu volného chlóru, dioxidu chlóru popř. ozónu ve vodních roztocích (např. pitná, bazénová, užitková, procesní a chladicí voda).
Pomocí měřicí sondy pro volný chlór lze měřit následující anorganické chlorové prostředky: chlorový plyn (Cl2), elektrolyticky získaný chlór, hypochlorid sodíku (NaOCl, louhy chlóru), hypochlorid vápníku (Ca(OCl)2) nebo chlorové vápno (Ca(OCl)Cl).
Pomocí měřicí sondy pro dioxid chlóru lze měřit dioxidy chlóru vznikající v zařízeních  chlorit/chlór a chlorit/kyselina solná.

Pomocí měřicí sondy pro ozón lze měřit např. elektrolyticky získaný ozón.
Elektronika integrovaná v samotné sondě poskytuje teplotně kompenzovaný proudový signál 4…20 mA. Kalibrace se provádí pomocí připojeného přístroje (zobrazovač, regulátor, zapisovač, PLC apod.).
Měřicí sondy lze přímo připojit k určenému přístroji. Vhodnou kombinaci představuje zejména zobrazovací / regulační přístroj JUMO dTRANS Az 01 (typový list 20.2550). Tento přístroj poskytuje pro sondu odpovídající napájecí napětí a umožňuje jednoduchou kalibraci měřicího systému.

Documentation
Prospekt